Sporten en bewegen

De Rijksoverheid wil een sportieve samenleving waarin iedereen kan kiezen om actief en gezond te leven. Er is extra aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen en volwassenen.

sport-Swift-Helmond-Oost

Kinderen in de Helmond-Oost worden in samenwerking met JIBB Helmond actief gestimuleerd om meer te sporten door middel van naschoolse activiteiten. Daarnaast is de Stichting Sporten en Bewegen Helmond-Oost (SSBB) in het leven geroepen. Doel is de ontwikkeling van een multifunctioneel sport- en beweegpark en het behartigen van belangen van wijkorganisaties die zich het beoefenen van sport ten doel stellen. SSBB treedt ook op als intermediair tussen organisaties en gemeente bij:

  • Het aanvragen, ontvangen en verdelen van subsidies.
  • Het ter beschikking stellen, verhuren en beheren van sportaccommodaties (gevestigd in Helmonds-Oost).
  • Het initiëren van sponsor- en kantineactiviteiten en het herverdelen van middelen voorkomende uit deze activiteiten.
Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!