Wat verstaan wij onder welzijn

Onder welzijn wordt een zekere mate van (materiële en immateriële tevredenheid) begrepen. Binnen het dagelijks leven heeft de term welzijn primair betrekking op de brede waaier van aspecten van de gezondheid. Dit wordt ook wel kwaliteit van leven genoemd. De term wordt in zeer breed verband gebruikt. Wij behandelen op deze pagina de standaardindicatoren van welzijn; werk en inkomen, wonen, onderwijs, sociale ontwikkeling en ontplooiing.

LEVgroep, uw partner op het gebied van Welzijn

lev_groep

LEV staat voor Leven en Verbinden. LEV verbindt mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. LEV is geworteld in wijken en buurten. LEV ondersteunt, waar dat nodig is, op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht.

LEVgroep is een regionale organisatie voor Welzijn en Zorg. LEV is er voor iedereen:

Het is van belang iedereen die wil werken aan een baan te helpen. Met de Participatiewet en bijzondere aandacht voor re-integratie wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat. De Gemeente Helmond werkt samen met de Atlant Groep, het UWV en met werkgevers en werknemers met als doel:

  • Zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen
  • Goede ondersteuning leveren aan de mensen die dat nodig hebben

Maatschappelijke Opvang

Stichting Maatschappelijke ontplooiing (SMO) staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk.

U kunt bij SMO terecht voor de volgende problematieken:

  • Thuislozenzorg
  • Crisisopvang
  • Woonbegeleiding
  • Armoedebestrijding

Voor hulp; mail naar centrale-helmond@smo-helmond.nl of bel 0492 50 43 90

Wonen in Helmond-Oost

Een woning huren

Wie op zoek is naar een huurwoning in Helmond-Oost, kan terecht bij Wooniezie. Wooniezie is een initiatief van de drie Helmondse corporaties Woonpartners, woCom en Compaen. Hier kunnen ook woningzoekenden terecht met bijvoorbeeld een zorgindicatie of iemand die met spoed een woning nodig heeft.

Overige aanbieders:


Een kamer huren

De website Kamers.nl biedt voor studenten of werkenden een overzicht van de kamers die te huur staan in regio Helmond.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!